Odbor vnitřních věcí

Činnosti odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečuje chod následujících činností:

  • podatelna - příjem a odesílání písemností
  • místo prvního kontaktu - pomoc příchozím v orientaci na úřadě
  • ověřování písemností a podpisů
  • CzechPOINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - služba pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů
  • evidence ztrát a nálezů
  • správa úřední desky
  • krizové řízení
  • koordinovaná závazná stanoviska

Přehled

basic_struktura.pngAgenda, struktura basic_knihovna.pngInformace

Podatelna

Místo prvního kontaktu

CzechPOINT

Ověřování písemností

Ztráty a nálezy

Úřední deska

Krizové řízení

Koordinovaná závazná stanoviska

Formuláře

Právní předpisy

Životní situace

 

Kontakty

volby a správa budov, vedoucí odboru

Ing. Irena Minářová

573 521 359

734 422 062

@

Dv.č. 215

správa IT, zást. ved. odboru

Ing. Tomáš Maceška

573 521 258

608 495 136

@

Dv.č. 305

podatelna a místo prvního kontaktu

Ing. Jaroslav Pospíšilík

573 521 356

-

@

Dv.č. 108b

místo prvního kontaktu, Czech POINT, ověřování písemností, úřední deska, ztráty a nálezy

Irena Hrabalová

573 521 222

-

@

Dv.č. 108a

krizové řízení, hasiči a osadní výbory

Ing. Marie Krajcarová

573 521 254

724 190 786

@

Dv.č. 303

vydávání KZS

Ivona Daďová

573 521 205

734 616 647

@

Dv.č. 219