Odbor životního prostředí

Přehled

 

Kontakty

vedoucí odboru

Ing. Hana Vedrová

573 521 400

724 030 891

@

Dv.č. 121

vodoprávní úřad

Ing. Lucie Kaňová

573 521 405

-

@

Dv.č. 117

ochrana ovzduší a odpad. hospodářství, zást. ved. odboru

Ing. Lenka Brezanská

573 521 401

-

@

Dv.č. 118

ochrana zemědělského půdního fondu

Veronika Kocourková

573 521 402

-

@

Dv.č. 118

ochrana přírody a krajiny

Mgr. Kateřina Tichá

573 521 404

-

@

Dv.č. 117