JANÁSEK Jan

  • Narozen:23. 11. 1898 Žeranovice
  • Úmrtí:8. 8. 1975 Olomouc
  • Obor:Kultura

Ing. Vystudoval Reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou a poté Vysoké učení technické v Brně. Jako cukrovarnický chemik pracoval v cukrovarech v Dolnoplazích, Čelechovicích a po roce 1952 v Holici u Olomouce. Od mládí se zajímal se o botaniku, paleontologii, regionální historii a především archeologii. Pracoval na významných archeologických lokalitách, spolupracoval s profesorem Josefem Skutilem. Své terénní aktivity směřoval do okolí Olomouce i na Kroměřížsko. Jeho nálezy obohatily sbírky muzeí v Olomouci, Prostějově a ve Zlíně. Po odchodu do důchodu pomáhal při zpracování archeologických fondů olomouckého muzea a podílel se na tvorbě bibliografického rejstříku archeologických informací, které byly publikovány ve Zprávách SLUKO.  Bibliografie: např.: "Racková (okr. Holešov), Pravěk východní Moravy" (Gottwaldov: Krajské nakladatelství, 1958), "Nová solutréenská stanice v Kvasicích na Moravě" (Archeologické rozhledy. Roč. VI, č. 6/1954, s. 729-733), "Památce prof. dr. Josefa Skutila - Putování k jeho předkům" (Vlastivědná ročenka, OA Blansko 1971, s. 75-81).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Dohnal V.: Ing. Jan Janásek (in: Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 190, str. 23)

VKOL - kalendárium regionálních osobností