JAROŠ Ladislav

Čestný občan

  • Narozen:10. 5. 1880 Čechy u Přerova
  • Úmrtí:18. 6. 1942 Brno
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1940

Prof., čestný občan města Holešova, starosta Sokola Holešov, dlouholetý profesor češtiny, francouzštiny a těsnopisu a ředitel gymnázia v Holešově, které nese v současnosti jeho jméno. Narodil se v rodině rolníka. Středoškolská studia absolvoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a v Přerově. Od roku 1899 začal studia na UK v Praze. Zde navštěvoval i přednášky T.G. Masaryka a stal se jeho stoupencem. Na holešovském gymnáziu působil v letech 1905-1939, v letech 1938-1939 jako ředitel, od 1. listopadu 1939 byl předčasně penzionován. Po příchodu do Holešova se aktivně zapojil do osvětové práce ve městě, byl propagátorem přátelství s Francií a vyznamenán Stužkou čestné legie, kterou však po Mnichovu 1938 vrátil. V období okupace se stal velitelem Obrany národa pro jihovýchodní Moravu, v roce 1941 byl zatčen gestapem a za svou odbojovou činnost za heydrichiády popraven v brněnských Kounicových kolejích. 18. června 1997 byla ve vestibulu holešovského gymnázia prof. Ladislavu Jarošovi odhalena pamětní deska za přítomnosti jeho dcery, paní Hilmy Jarošové. Na vrcholku Jehelníku na svahu Kelčského Javorníku, místa jeho častých turistických vycházek, byla umístěna a 1. května 1946 odhalena pamětní deska s textem: "Vzpomeňte bratra Jaroše, starosty Sokola Holešov, ředitele reálného gymnázia, turisty, lyžaře a milovníka tohoto kraje".

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.