JANOVSKÝ Rudolf

Čestný občan

  • Narozen:16. 9. 1873 Žeranovice
  • Úmrtí:18. 9. 1935 Holešov
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1933

Čestný občan města Holešova, vrchní ředitel Spořitelny města Holešova, vlastivědný badatel, sběratel a archeolog

Ve svých 24 letech se stal v Holešově městským tajemníkem a zároveň i účetním Spořitelny města Holešova. Po osamostatnění spořitelny od města v roce 1911 rezignoval na svoji dosavadní funkci městského tajemníka a byl jmenován správcem spořitelny, později ředitelem a nakonec i vrchním ředitelem. Pracoval ve Spořitelně města Holešova celkem 37 let a pozdvihl ji natolik, že se stala největším peněžním ústavem v celém tehdejším holešovském okrese a sám požíval důvěry značné části obyvatelstva. Ve svém volném čase se od mládí věnoval archeologii, sběratelství a vlastivědné činnosti. Tento zájem získal už během studií, kdy na něj zapůsobily hodiny pod vedením Eduarda Pecka, kterého později nazýval svým učitelem archeologie, a také na gymnáziu přednášky P. Františka Hrbáčka, při nichž uviděl vůbec poprvé skarabea či egyptskou mumii. Janovského celoživotní archeologická sbírka se stala základem pro vznik městského muzea v Holešově, o jehož založení usiloval, ale otevření expozice se bohužel nedožil. Podílel se také na organizaci velkolepé Krajinské hanácko-valašské výstavy v Holešově v roce 1914 – stal se členem ústředního výkonného výboru a jednatelem národopisného odboru.

Sepsal celkem 170 časopiseckých a novinových článků, ve kterých se věnoval různým vlastivědným tématům (větrným mlýnům, domácímu průmyslu, olejnictví, lidovým pověrám, folklóru, spořitelnictví apod.). Velmi cenný je jeho soupis zvonů na Holešovsku. Své články uveřejňoval v časopise Český lid, Naše Valašsko, Selský archiv, Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci aj. Některé nashromážděné informace však nestihl zpracovat a jeho poznámky jsou součástí osobní pozůstalosti uchovávané ve Státním okresním archivu Kroměříž.

V roce 1896 se oženil s Filoménou Helsnerovou (1868–1934) z Holešova a narodilo se jim osm dětí, z nichž se sedm dožilo dospělosti. Společně bydleli v domku na Dlažánkách č. p. 2/68a v Holešově. Zemřel ve věku 62 let a byl pohřben do rodinného hrobu Janovských na holešovském hřbitově.

 

 

Literatura

FIŠER, Zdeněk. Rudolf Janovský. Kroměříž 1995. ISBN 80-85945-02-9.

PILAŘOVÁ, Radka. Rudolf Janovský – výjimečná osobnost. Holešov 2013. ISBN 978-80-260-4794-0.

PILAŘOVÁ, Radka. Spořitelna města Holešova v letech 1894–1948. Olomouc 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta.