BARDODĚJ Zdeněk

  • Narozen:20. 5. 1924 Holešov
  • Úmrtí:16. 12. 2008 Praha
  • Obor:Věda

RNDr. PhMr. Ing. CSc., toxikolog, vysokoškolský učitel a odborný autor. Vystudoval tři vysoké školy – Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství ČVUT v Praze, Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obory chemie a biologie), Farmaceutickou fakultu Masarykovy univerzity.  Od r. 1988 vedoucí katedry toxikologie a člen vědecké rady Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. Profesor lékařské chemie a toxikologie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Autor 131 knih, vysokoškolských skript a článků v odborných časopisech.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Malý průvodce po historii  města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.