KAJDOŠ Vladimír

  • Narozen:21. 2. 1893 Němčice u Holešova
  • Úmrtí:8. 7. 1970 Frenštát pod Radhoštěm
  • Obor:Kultura

Brigádní generál československé armády, politik, historik a dějepisec. Absolvoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a začal studoval filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po vypuknutí I. světové války studia přerušil, byl povolán do rakouské armády a odeslán do školy pro záložní důstojníky. Od září 1915 velel zeměbranecké pěší četě na východní frontě. Byl zajat a do července 1916 internován v ruském zajateckém táboře. Dobrovolně vstoupil do formujících se srbských jednotek, Od ledna 1917 byl příslušníkem československých legií. Do Československa se vrátil v červnu 1920, vystudoval Válečnou školu v Praze. V prosinci 1939 odešel do penze. Vrátil se k nedokončené,u studiu filologie, spolu s Vladimírem Šrámkem pracoval na překladu "Starého zákona" z hebrejštiny do češtiny. Překlad vyšel v letech 1943-51 ve čtyřech dílech pod názvem "Písmo". Účastnil se květnového povstání v roce 1945. Odstěhoval se do Frenštátu pod Radhoštěm, kde se věnoval regionální historii. Pracoval v okresním archivu, kde uspořádal archivní fondy a provedl soupis starých tisků. Podílel se na založení městského muzea, pro které sestavil obsáhlý herbář květeny z podhůří Beskyd. Jeho "Dějiny obce Němčic", "Dějiny písma" a četné učebnice zůstaly v rukopise.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.