KAŠPAR Rudolf

  • Narozen:22. 10. 1821 Bludov
  • Úmrtí:29. 7. 1896 Bludov
  • Obor:Kultura

Archeolog, jeden ze zakladatelů moravské přírodovědy.  Studoval na gymnáziu a pak na teologické fakultě v Olomouci, kde byl v roce 1846 vysvěcen na kněze. Již od gymnazijních studií se zajímal o přírodu. V letech 1872-1877 byl děkanem a farářem v Holešově. Poté se stal učitelem přírodních věd v kroměřížském arcibiskupském semináři, pozdějším gymnáziu. Tam také vybudoval na svou dobu pozoruhodnou sbírku přírodnin. Byl spoluzakladatel a jeden z opatrovníků Vlasteneckého muzea v Olomouci, jemuž věnoval i část svých sbírek.
Z jeho odborné přírodovědné práce je nutno uvést spis "Ptactvo moravské" (1889) a zajímavou studii "Bludovit neboli tak zvaná hornina silochroitová, nerosty a geologické poměry v okolí Bludova" (1885). Své výzkumy publikoval např.: v Časopise muzejního spolku Olomuckého [Roč. 2., č. 5-8 (1885)]. V okolí Bludova se nalézá taktit - nazelenalý až bělavý nerost s hnědými a červenými krystaly granátu - hesonitu, tzv. "Bludovit", jehož název navrhl právě Rudolf Kašpar v roce 1885. Jeden kámen byl vsazen do základů Národního divadla v Praze.
Zbytek života pak strávil v Bludově, kde zemřel a je pochován na místním hřbitově. 

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

SPURNÝ, František. Rudolf Kašpar. Bludov.cz [online]. 02. 1. 2010 [cit. 25. 8. 2021]. Dostupné z: https://www.bludov.cz/O-Bludove/Vyznamni-rodaci-a-osobnosti-obce/Rudolf-Kaspar.html