KIESEWETTER Rafael Jiří

  • Narozen:29. 8. 1773 Holešov
  • Úmrtí:1. 1. 1850 Baden u Vídně
  • Obor:Umění

Hudební historik, strýc Augusta Wilhelma Ambrose, studoval práva ve Vídni, stal se státním úředníkem, dvorním radou a vojenským poradcem, získal i šlechtický titul s přídomkem "z Wiesenbrunnu".  Od mládí pěstoval hudbu a zpěv, Studoval u Johanna Georga Albrechtsbergra a Hartmanna. Po odchodu na odpočinek pěstoval ve svém domě s velikou zálibou komorní hudbu. Vynikl v hudebním oboru jako slavný a neúnavný badatel. Sepsal v letech 1826-1847 množství historických spisů o řecké, staroegyptské či arabské hudbě, Psal pojednání o hudební teorii v antice a středověku, zvláště o významu nizozemské hudební školy. Shromáždil rozsáhlou sbírku starých hudebnin, kterou odkázal dvorní knihovně ve Vídni. Věnoval se hudebnímu dějepisu. Patřil k zakladatelům rakouské hudební historie a teorie. Podporoval české hudební umělce. Jedny z prvních všeobecných dějin hudby jsou jeho "Geschichte der europäischen abendländischen oder unserer heutigen Musik" (Dějiny západoevropské neboli naší současné hudby) z roku 1834.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.