KLABUSAY Lambert

  • Narozen:17. 9. 1856 Holešov
  • Úmrtí: 29. 9. 1921
  • Obor:Kultura

Litograf a tiskař, v Holešově si otevřel knihkupectví a soustředil kolem sebe kulturní dění města, které sám podněcoval. Vystudoval reálku u piaristů v Kroměříži, vyučil se litografem ve Vídni, vědomosti z oboru tiskařského umění si rozšiřoval návštěvou odborných kurzů na vídeňské umělecké akademii v technickém muzeu. Pracoval jako samostatný litograf u několika vídeňských firem. V roce 1881 zřizuje v Holešově malou ruční tiskárnu na Palackého třídě, svůj závod rozšiřuje a roku 1891 stěhuje do obecního domu na náměstí (dnes č. 10) a později doplňuje litografií. Tiskárna získává proslulost v Čechách, na Moravě i v dalších zemích Rakousko-Uherské monarchie. Z celé řady vytištěných knih vydal např. práci Eduarda Pecka "Okresní hejtmanství holešovské" (1892) a památný almanach Katolické moderny "Pod jedním praporem" (1895). V roce 1907 prodává tiskárnu a věnuje se pouze litografickému závodu, který přestěhoval do svého domu (dnes č. 13). Byl v kontaktu s řadou našich předních malířů - Adolfem Kašparem, Jožou Úprkou, Františkem Ondrúškem, Jano Köhlerem. V závodě se tisknou kromě reprodukcí obrazů reklamy, vignety, etikety na zboží, cenné papíry, mapy, diplomy atd. Výrazná osobnost kulturního a veřejného života Holešova. Měl své knihkupectví na Palackého třídě do roku 1901. Od roku 1897 vydával Řemeslnicko-živnostenské listy. Byl místopředsedou výstavního výboru Krajinské hanácko-valašské výstavy, konané v Holešově roku 1914. Věnoval se povznesení živnostenského stavu. Dbal o odborné vzdělání a mravní výchovu tiskařského dorostu. Je pohřben na holešovském hřbitově.

V Holešově bydlel:  nám. Dr. E. Beneše 13/48 ;  nám. Dr. E. Beneše 10

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.