KLENOVSKÝ Jaroslav

  • Narozen:13. 7. 1954 Brno
  • Obor:Kultura

Absolvent fakulty architektury VUT Brno, od r. 1993 soukromý architekt, židovskými památkami se zabývá od r. 1980. Je autorem pěti projektů rekonstrukcí synagog, deseti libret dokumentárních filmů a videopořadů (také o Holešově), patnácti publikací o historii a památkách židovských obcí v městech na Moravě a ve Slezsku, desítek článků na toto téma. Jeho publikace "Židovské památky Holešova" vyšla v Holešově v roce 1999 a v roce 2004 v 2. upraveném vydání.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.