BÁRTEK Stanislav

  • Narozen:13. 10. 1933 Holešov
  • Úmrtí:28. 2. 1999
  • Obor:Kultura

Kulturní pracovník, ředitel Domu osvěty a později ředitel Okresního archivu se sídlem v Holešově. Jako pracovník archivu se podílel na vydávání mnoha drobných regionálních publikací, jako zakládající člen inicioval vznik Vlastivědného kroužku v Holešově. Zajímal se o dějiny Holešova, věnoval se i studiu Moravy (studoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie a bohemistika). Pracoval v kulturní komisi, činný v Divadle 6. května, jehož byl zakládajícím členem. Zpracovával kroniku města Holešova z let 1992–1997, společně a Adolfem Hadravským zpracoval „Archiv města Holešova 1581–1945“.

V Holešově bydlel:  Hankeho 244

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.