KOPŘIVA Jan

  • Narozen:1862
  • Úmrtí:1928 Holešov
  • Obor:Kultura

Učitel, působil do r. 1922 v Tučapech. U Tučka v Holešově vydával "Zápisní kalendáře", obsahující historická data, průpovědi a poučné články. Do Vlastivědného sborníku pro mládež župy olomoucké psal drobné črty s náměty z Holešova. Vydal a upravil mapu holešovského hejtmanství, napsal příručku "Popis hejtmanství holešovského", vydanou v Holešově r. 1914. V r. 1928 napsal pojednání "Zaniklé vsi a hrady na Holešovsku a Bystřicku". Překládal z polštiny, chorvatštiny a slovinštiny.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.