KOŠÁREK Karel

  • Narozen:3. 9. 1937 Zlín
  • Úmrtí:3. 8. 2008
  • Obor:Umění

Zakladatel Holešovského dětského sboru - Moravské děti v roce 1974. Vystudoval PedF v Brně, studoval také u profesora Františka Lýska. Absolvoval sbormistrovské kurzy a semináře. V letech 1970-1973 byl sbormistrem DPS LŠU ve Zlíně, od roku 1974 sbormistrem v Holešově. Vedl hudební zájezdy do SRN, Francie, Polska, Španělska, Itálie, Rakouska, Švédska, Slovenska. Spolupracoval s Československou televizí, s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. Se sborem Moravské děti získal řadu ocenění a prvenství. Jako porotce působil v mezinárodních porotách.

V Holešově bydlel:  Tyršova 545

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.