KREJCÁREK Miroslav

  • Narozen:17. 10. 1906 Pozděchov
  • Úmrtí:14. 3. 1962 Holešov
  • Obor:Kultura

Maturitu vykonal na učitelském ústavě v Příboře roku 1925. Působil jako učitel obecné školy v Kostelci u Holešova v letech 1925-1928. Vyslán československým ministerstvem školství do Jugoslávie, kde vyučoval děti českých a slovenských krajanů na české škole v obci Mezurač (Medjurič), později byl jeho působištěm Daruvar. V létě roku 1940 odjel ilegálně z Jugoslávie do Sýrie, kde se stal příslušníkem československé vojenské jednotky na Středním východě. Později odletěl z Londýna do Moskvy a odtud 20. září 1944 přijel na dukelské bojiště v Karpatech. Po osvobození byl vyzván, aby se podílel na budování Československé armády, od 1. ledna 1946 se stal důstojníkem z povolání a působil na generálním štábu v Praze. Zpracovával vědecké dílo z oboru vojenství, odborný slovník, jež nedokončil. Tiskem vyšla jeho "Rukověť pro poddůstojníky" (1946, 1947, 1949). Byl nositelem vojenských řádů a vyznamenání. V létě 1946 se oženil s Ankicou Udragovič z Medjuriče a přestěhoval se s rodinou z Prahy do obce Dlouhá Loučka, kde působil jako učitel. Z Dlouhé Loučky se rodina přestěhovala do Holešova. M. Krejcárek učil v Zahnašovicích, pak na Střední všeobecně vzdělávací škole v Holešově a od roku 1959 na II. základní škole ve Smetanových sadech. V rámci tehdejšího okresu Holešov byl zvolen předsedou okresního poradního sboru loutkářů. Uplatňoval se v ochotnickém divadle, v Holešově - Všetulích vedl divadelní a loutkářský odbor při osvětové besedě. Z ruštiny přeložil knihu "Rozhodující úder" a jiné literární práce.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.