BARTOŠ František

Čestný občan

  • Narozen:16. 3. 1837 Mladcová u Zlína
  • Úmrtí:11. 6. 1906 Mladcová u Zlína
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1893

Pedagog, jazykovědec, etnograf, folklorista, sběratel lidových písní. Po maturitě na gymnáziu v Olomouci pokračoval ve studiích na filozofické fakultě vídeňské univerzity. Věnoval se studiu klasických jazyků – latiny a řečtiny a dále staroslověnštiny a češtiny. Vyučoval na gymnáziu ve Strážnici, Olomouci a Těšíně. Od roku 1869 se natrvalo usadil v Brně. Ve volném čase se věnoval jazykovědným a folkloristickým studiím, zabýval se pedagogickými otázkami, účastnil se kulturního dění v Brně. Nově zakládanému reálnému gymnáziu v Holešově věnoval část své knihovny. Svým sběrem a studiem života, pověr a sociálních vztahů moravského lidu položil pevné základy k rozvoji folkloristiky a národopisu. Vytvořil rozsáhlé sbírky, v nichž zaznamenal mizející moravské nářečí, kroje, lidové písničky nebo dětské hry. V jeho sbírkách jsou lidové písně z Rackové, Tučap, Rusavy a Prusinovic. Za práci, kterou vykonal pro rozkvět národní vzdělanosti, jej Česká akademie jmenovala roku 1890 svým řádným členem a v roce 1903 byl zvolen dopisujícím členem Carské akademie nauk v Petrohradě. Po odchodu do penze se vrátil z Brna do rodné Mladcové, kde je také pochován.

Z jeho díla: „Anthologie z národních písní československých“ (1874), „Nové národní písně moravské: s nápěvy do textu vřaděnými“ (1882), „Národní písně moravské v nově nasbírané“ (1899), „Národní písně moravské“ (1900, 1901).  Dvoudílná „Dialektologie moravská“ (1886, 1895), "Dialektický slovník moravský" (1906), knihy „Lid a národ: sebrané rozpravy národopisné a literární“ (1885, 1891), „Naše děti: jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy a hry i práce společné“ (1888), „Moravský lid“ (1892), „Moravská svatba“ (1892), „Deset rozprav lidopisných“ (1906). 

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Cekota, Vojtěch: František Bartoš. In: Zprávy Krajského musea v Gottwaldově, číslo 4–5, ročník 1957.