KROBOTOVÁ Milena

  • Narozen:22. 8. 1945 Kroměříž
  • Obor:Kultura

Doc. PhDr. CSc. Pochází z Holešova - Všetul, absolventka holešovského gymnázia, FF UP v Olomouci. V letech 1971-1974 působila na Gymnáziu v Holešově. Od r. 1974 působí na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, v současné době jako docentka na katedře českého jazyka a literatury. Přednáší morfologii a stylistiku, vede semináře kultury mluveného projevu. Významná je její vědecká a výzkumná činnost v oblasti didaktiky českého jazyka a mluvených projevů. Spolupracovala s univerzitními pracovišti v Polsku, Rakousku, Slovinsku ad. V letech 2000-2003 vedla měsíční přednáškové cykly na Univerzitě ve Vídni zaměřené na lexikologii, stylistiku a didaktiku mateřského jazyka. Publikovala několik set odborných studií, článků a recenzí v ČR i v zahraničí, zejména v Rakousku a Německu. Autorka skript a studijních opor, mezi nejoblíbenější patří "Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu".

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.