KRUMPHOLC Josef

Čestný občan

  • Narozen:19. 10. 1870 Hradčany u Bystřice pod Hostýnem
  • Úmrtí:3. 3. 1950 Holešov
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1950

Učitel, historik, badatel, esperantista, komeniolog. Po studiích na gymnáziu v Přerově a na učitelském ústavu v Příboře nastoupil v roce 1890 na své první učitelské místo ve Fryštáku. Po dvanácti letech byl přeložen na chlapeckou školu v Bystřici pod Hostýnem, kde působil do roku 1915. Poté učil opět ve Fryštáku, Hlinsku pod Hostýnem a v Přerově. Pod vlivem učitele Theodora R. Čejky se začal zabývat studiem esperanta. Společně napsali první českou učebnici esperanta. Jako lektor esperanta pracoval po celé Moravě, účastnil se esperantských zájezdů po Evropě. Po dvě volební období byl předsedou Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě. Popularizátor vlastivědy, jeho nejzáslužnější prácí v této oblasti je kniha "Soudní okres bystřický", hudbě se věnoval v článku  "K dějinám hudby na Bystřicku-Podhostýnsku" (in: sborník: Studie z kulturních dějin střední a severní Moravy. 1942). Spoluzakladatel a redaktor Vlastivědného sborníku střední a severní Moravy, spolupracovník Kočího Malého slovníku naučného. Významná byla jeho práce komeniologa, spolupracovník edice Komenského děl. Autor brožury "Válka a štěstí národa dle J. Á. Komenského" (1913). Správce Muzea Jana Amose Komenského v Přerově (od r. 1925). Literatura z oboru pedagogiky a esperanta.

Po skončení aktivní služby se v listopadu 1939 přestěhoval do Holešova k dceři Libuši, provdané Krausové. Bydlel v Tyršově ulici č. 1003. Od roku 1975 je pohřben v Bystřici pod Hostýnem.

 

 Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem. Mgr. Zdeněk Smiřický: Sedm podob Josefa Krumpholce. Ročník 44, čísla 9-11 (září-říjen-listopad 2017).