KRYSTÝNKOVÁ Eva

  • Narozen:1930
  • Úmrtí:16. 3. 2012
  • Obor:Kultura

PhDr., rozená Šráčková, historička a archeoložka. Pracovala v Městském muzeu v Hodoníně jako odborná pracovnice dějin umění a historie, na úseku památkové péče v Holešově a Olomouci. V 60. letech jako vedoucí Národního kulturního památníku Mikulčice prováděla i některé výzkumy (raně středověké pohřebiště Josefov). V němčině vyšlo její odborné dílo o archeologii na Moravě "Übersicht über die Archäologischen Entdeckungen: Aus der Zeit des Grossmährischen Reiches" (Mikulčice, 1970), "K ochraně archeologických památek v okrese Kroměříž" [In: Zpravodaj Okresního aktivu SPPOP v Kroměříži. Č. 6 (1969)], "Krása gotických památek" [In: ZKMG. Č. 3 (1957)].

V Holešově bydlela:  Sušilova 774/21

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.