KUBÍČEK Václav

  • Narozen:21. 5. 1866 Žeranovice u Holešova
  • Úmrtí:9. 12. 1951 Loštice
  • Obor:Kultura

ThDr. h. c., Msgre., profesor pedagogiky, didaktiky a katechetiky. Obecnou školu vychodil v Holešově, poté studoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Po maturitě r. 1885 vstoupil do kněžského semináře v Olomouci a studoval na tamní bohoslovecké fakultě. Roku 1889 vysvěcen na kněze. Duchovní správu vykonával po zbytek života v Lošticích. Od roku 1921 vyučoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. Za svou práci obdržel v roce 1931 hodnost papežský komoří - monsignor. Krátce před odchodem do důchodu byl v roce 1934 promován čestným doktorem teologie. Autor náboženských a historických spisů např. "Prvouka", "Katechismus", "Biblické dějiny", "Katechetika".

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.