KVASNIČKA Pavel

Čestný občan

  • Narozen:6. 1. 1867 Olomouc
  • Úmrtí:24. 8. 1936 Přerov
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1932

Kněz, historik, vlastivědný pracovník, profesor. V Olomouci absolvoval gymnázium a bohosloveckou fakultu. Po vysvěcení na kněze byl v letech 1892-1900 kaplanem ve Štramberku. Svůj další kněžský život prožil v Holešově, kde byl zprvu katechetou na měšťanské škole a v letech 1902-1930 profesorem náboženství na reálném gymnáziu. Po I. sv. válce byl spolu s R. Janovským pověřen ochranou uměleckých a historických památek na Holešovsku, hlavně zajištěním inventáře zámků Holešov a Lešná. V Holešově zůstal i po odchodu do výslužby. Zemřel v přerovské nemocnici a 27. srpna byl pochován na holešovském hřbitově.

Ve své době byl prof. Kvasnička jedním z předních historiků města a nejbližší spolupracovník Rudolfa Janovského, s nímž připravoval založení Hanácko-valašského krajinského muzea v Holešově (otevřeného r. 1941). R. 1904 otiskl ve Výroční zprávě holešovské reálky svou první vědeckou stať "Filiální kostel svaté Anny v Holešově", věnovanou cenné barokní stavbě v podzámčí. Jako znalec dějin holešovských řemeslných cechů uveřejnil pojednání "Cech řeznický v Holešově" (in: Vlastenecký spolek musejní, Olomouc, 1908.). Psal také o holešovském školství a historii města, např. "Starožitný nález", týkající se vzácných renesančních náhrobků. Jeho příspěvky obohatily mnohé časopisy, věstníky a publikace - např. Nové Valašsko, Vlastenecký spolek musejní, Moravské museum atd. K základním pramenům o dějinách Holešova patří jeho dvoudílná rukopisná "Kronika města Holešova" zahrnující léta 1848 až 1931 (uložena v Okresním archivu Kroměříž). V rámci Moravské vlastivědy vydal r. 1929 "Holešovský okres", zabývající se dějinymi města a historickým vývojem sousedních obcí.  

V Holešově bydlel:  Sušilova 774/21

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Holešovsko. Číslo 6, leden 1972.

Holešovsko. Ročník 23, číslo 1 (19.1.2017).