KÝN Vladimír

  • Narozen:31. 1. 1923 Holešov
  • Úmrtí:11. 10. 2004
  • Obor:Umění

Akademický sochař, v letech 1934 až 1942 studoval na holešovském gymnáziu, kde projevoval zájem o výtvarné umění. V roce 1942 nastoupil na Střední uměleckou školu ve Zlíně, kde byl žákem výtvarníka prof. Makovského. Po druhé světové válce začal studovat na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl přijat do ročníku prof. Karla Pokorného. Studia dokončil v roce 1950. V Praze získal ateliér, věnoval se historii a komorní plastice, také restauroval. Zúčastnil se vypsané soutěže postavit sochu básníkovi Jiřímu Wolkerovi. Získal druhou cenu a byl pověřen, aby sochu vytvořil. Kvůli měnové reformě ze záměru postavit sochu v Praze sešlo. Nabídl sochu městu Holešovu a určil, kde má být postavena (Švehlovy sady). Město nabídku nepřijalo. Slováci vyhlásili novou soutěž, ve které se svou sochou J. Wolkera zvítězil Vladimír Kýn. Model busty byl odlit do bronzu a busta umístěna v Tatranské Poliance před sanatoriem, kde je dodnes. Sádrový model byl umístěn v Památníku národního písemnictví na Strahově a v roce 2000 byl použit pro odlití busty, která je nyní umístěna před holešovským gymnáziem. V. Kýn se věnoval historii a komorní plastice, také restauroval. Je autorem mnoha monumentálních i "komornějších" děl. Pro Holešov vytvořil sochu houslistky, umístěnou před Základní uměleckou školou F.X. Richtera, bustu Jiřího Wolkera, odhalenou v září 2001, či pamětní medaili k 200. výročí úmrtí skladatele F.X. Richtera. Rada města Holešova udělila v roce 2003 Vladimíru Kýnovi Pamětní list v deskách.

V Holešově bydlel:  Grohova ulice

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.