LORENC Miroslav

  • Narozen:9 .6. 1896 Holešov
  • Úmrtí:11. 2. 1943 Breslau
  • Obor:Umění

Akademický architekt. Maturoval v Holešově, studoval Vyšší průmyslovou školu stavitelskou v Brně - dokončil ji až v roce 1921. Za I. světové války bojoval na ruské a italské frontě, vstoupil do pluku československých legií. Po válce mu byla udělena hodnost štábního kapitána v záloze. Jeho profesory na pražské AVU byli Jan Kotěra a Josef Gočár. V Praze pracuje v několika projekčních kancelářích (Gočár, Strnad, Rossler, Krejcar-Janák-Zázvorka), podniká studijní cestu po západní Evropě. Stává se členem skupiny levicových intelektuálů při sdružení Devětsil a později členem Svazu socialistických architektů. V roce 1925 pracoval na projektu pavilónu dekorativních umění v Paříži. Autor řady staveb ve Zlíně, např. Obecní a živnostenské banky a Společenského domu. Od něho také pochází projekt hotelu Moskva ve Zlíně. V roce 1931 si zakládá vlastní projekční kancelář. Kromě občanských staveb a rodinných vil projektoval i budovy veřejné a průmyslové - např. radnice v Kostelci, kasárna v Holešově, škola a budova spořitelny v Napajedlích. Zabýval se i návrhy originálního nábytku a byl také autorem několika divadelních dekorací. Po Mnichovu a následně okupaci zbytku Československa se aktivně zapojil do oboje. Stal okresním velitelem odbojové organizace Obrana národa. Dne 24. října 1940 byl zatčen a popraven 11. února 1943 v Breslau.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

Zlínská architektura. www.architekturazlin.cz