LUDIKOVSKÝ Karel

  • Narozen:27. 10. 1923 Brno
  • Úmrtí:3. 6. 1979 Lažánky
  • Obor:Kultura

Archeolog, odborný pracovník Archeologického ústavu ČSAV v Brně, specialista na laténské období. Soustředil se na problematiku laténského osídlení Hostýna. Ve svých odborných pracech popisuje také archeologické nálezy regionu. Úzce s ním spolupracovali např. Jaroslav Doležel, Václav Měsíc, Josef Stojan, Dalibor Kolbinger, František Košina.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.