MACŮREK Josef

  • Narozen:31. 3. 1901 Chomýž
  • Úmrtí:20. 4. 1992 Brno
  • Obor:Kultura

PhDr., DrSc.,historik. Odborně se zabýval raně novověkými dějinami střední a jihovýchodní Evropy, především dějinami Polska, Ukrajiny, Maďarska a Rumunska. Po absolvování Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už během studia podnikl zahraniční cesty po Rumunsku, Polsku a Francii. Od r. 1935 do 1970 působil profesor slovanských dějin na FF Masarykovy univerzity v Brně.  Člen a korespondent Československé akademie věd. Po roce 1948 obrátil svůj zájem ke studiu valašského osídlení, k česko-slovenským a česko-polským vztahům. V roce 1965 mu univerzita ve Wroclawi udělila čestný doktorát. 

Autor 150 prací, 13 knih, např. "Dějepisectví evropského východu" (1946), "České země a Slovensko ve století před Bílou horou" (1958), "Češi a Poláci v minulosti" (1964), "České země a Slovensko 1620 až 1750" ( Brno,1969). Problémů našeho regionu se týká práce "Valaši v západních Karpatech v 15. až 18. století" (Ostrava, 1959), dále "Z minulosti východní Moravy v 18. až 19. století" (1981), monografie "Pod Hostýnem a Křídlem: úvahy o osudech vesnického lidu ve 14.-19. století" (in: Muzejní spolek, Brno, 1975).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Kutnar František, Marek Jaroslav;  Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátku národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 1997.