MARADA Miroslav

  • Narozen:11. 8. 1959
  • Obor:Kultura

PhDr., archivář Státního okresního archivu Přerov, v letech 1987-1992 ředitel Okresního archivu Kroměříž se sídlem v Holešově. Absolvent FF Masarykovy univerzity v Brně, obor historie - archivnictví. Přednášková činnost v Holešově o židovské problematice. Publikuje v odborných časopisech, překládá odbornou literaturu.

Bibliografie: "Kodifikace právního postavení židovského obyvatelstva na Moravě v Generálním řádu Marie Terezie z roku 1754" (in: ČMM, 1987), "Několik pohledů na sociální a populační vývoj holešovské židovské obce" (in: ZMK, 1989, č. 1), "Rodná jména v holešovské a kroměřížské židovské obci v 1. polovině 19. století" (in: SMK, 1991), "Poznámka k historii holešovské synagogy" (in: ZMK, 1991, č. 3), "Židovské obce na Moravě" (in" Židé a Morava. Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, 1994), "Židé v kulturním místopisu Kroměřížska a Holešovska" (in" Židé a Morava. Kroměříž" Muzeum Kroměřížska, 1995), "První měsíce amerického exilu Otakara Odložilíka" (in: Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: Státní okresní archiv, 1996). Překlady literatury: Max Grünfeld - "Příběhy z kroměřížského ghetta" (Olomouc" Votobia, 1997), Max Grünfeld - "Lidé ghetta" (Olomouc" Votobia, 2000).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.