MATULA Evžen

  • Narozen:13. 5. 1889 Loučka u Vizovic
  • Úmrtí:7. 7. 1945 Kroměříž
  • Obor:Kultura

Holešovský učitel a amatérský malíř. V roce 1891 se rodina přestěhovala do Roštění, kde byl jeho otec nadučitelem na dvojtřídní škole. Od roku 1900 nastoupil na holešovskou reálku a v letech 1904-1908 navštěvoval učitelský ústav. Po maturitě působil na škole ve Slušovicích, v roce 1910 byl přeložen na chlapeckou školu do Holešova. V období první světové války byl 2. srpna 1914 odvelen na ruskou frontu, kde v listopadu 1914 padl do zajetí. Domů se vrátil až v srpnu roku 1920, oženil se s Emilií Blechovou a v roce 1922 se jim narodil syn Evžen. Po návratu ze zajetí učil na obecné chlapecké škole, po roce byl přeložen na školu dívčí. 1. září 1930 byla v Holešově při této škole otevřena pomocná třída pro nenadané žáky a byl pověřen vyučováním, když v roce 1926 složil odbornou zkoušku ze speciální pedagogiky. Od 1. února 1936 byla pro tyto žáky otevřena samostatná škola pomocná, kde se stal řídícím učitelem a kde působil až do roku 1941. Byl činný i v jiných oblastech společenského a kulturního života města Holešova. Např. byl předsedou učitelské jednoty Komenský, předsedou Okresního osvětového sboru, členem obecního zastupitelstva a členem městské rady.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.