BARTOŠEK Lubomír

  • Narozen:14. 4. 1928 Uherský Brod
  • Úmrtí:25. 1. 2014 Holešov
  • Obor:Kultura

JUDr., vlastivědný pracovník, historik a kronikář města Holešova. Od r. 1941 studoval na holešovském gymnáziu, poté na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Komenského univerzitě v Bratislavě. Pracoval jako právník v průmyslu. Od mládí se věnoval sportu, jako holešovský házenkář vybojoval dvakrát titul mistra republiky. Aktivní vlastivědná činnost v městě a regionu, člen Vlastivědného kroužku v Holešově, byl jeho dlouholetým předsedou. Iniciátor mnoha akcí a přednášek např.: „Tři moravské gracie“, „Holešovský zámek“, „Znak města Holešova“, „Nikolaj Šuhaj loupežník“, „Černá kaple v Holešově“, „Dějiny Holešova do roku 2000“. Autor řady článků a pojednání o Holešově, uveřejněných v samostatných publikacích i ve Zpravodaji města Holešova, např.: „Heraldické památky na Holešovsku“, „Kříž u Martinic“, „Tvrze na Holešovsku“, „K židovskému pogromu v Holešově“, „Masaryk a Holešov“,„Krajské zřízení“, „Holešovská kašna“, „Z dějin Rusavy“. Specializace na heraldiku regionu, zpracoval všechny dochované heraldické památky, včetně fotodokumentace. Podílel se na vydání publikace „120 let Sboru dobrovolných hasičů v Holešově“. V r. 1999 byl jmenován kronikářem města Holešova, městskou kroniku zpracovával až do roku 2004. 

V roce 2004 mu byla udělena Velká pečeť města Holešova, včetně zápisu do Pamětní knihy.

V Holešově bydlel:  nám. Dr. E. Beneše 18; nám. Svobody 121

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.