MIKLÍK Ignác

  • Narozen:27. 6. 1901 Holešov - Žopy
  • Úmrtí:4. 9. 1972 Opava
  • Obor:Kultura

Mladší bratr Josefa Konstantina Miklíka, Po obecné škole nastoupil na soukromé gymnázium redemptoristů. Teologická studia absolvoval na řádovém učilišti v Obořišti u Dobříše. Na kněze byl vysvěcen 1926 a po dokončení bohosloveckých studií působil jako učitel češtiny, řečtiny a náboženství na řádovém gymnáziu v Libějovicích,  Zde působil až do jeho zrušení a zabrání kláštera německými úřady v roce 1942.  Po válce se do Libějovic vrací, v roce 1947 je jmenován představeným domu. Po zrušení kláštera působí ve farnosti farnosti Rudolfov u Českých Budějovic. Na jeho faře se scházeli někteří členové rozpuštěného řádu redemptoristů. V srpnu 1961 byl vzat do vazby a odsouzen na 8 let vězení z apodvracení republiky.  V květnu 1962 byl propuštěn na amnestii. Poslední léta svého života působil v Opavě v kostele  řádových sester při sociálním ústavu Marianum, kde také zemřel. Napsal několik teologický studií - nejznámější " U Srdce matčina: úcta k nejčistšímu Srdci Panny Marie" (1947).

V Holešově bydlel:  Žopy 54

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Machek Vít - Josef Konstantin Miklík CSsR (1895-1966): Život a dílo - diplomová práce UK Praha, 2017.