MIKLÍK Josef Konstantin

  • Narozen:21. 3. 1895 Žopy
  • Úmrtí:31.12.1966 Rio de Janeiro
  • Obor:Kultura

PhDr. Starší bratr Ignáce Miklíka. Mládí prožil s rodiči v Žopech, kde také vychodil obecnou školu. Poté nastoupil na klasické gymnázium v Kroměříži, odkud po roce přechází na klášterní gymnázium redemptoristů - Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele do Litovle- V teologickém studiu pokračuje v Olomouci a Obořišti u Dobříše. Pokračoval ve studiích dějin na Karlově univerzitě, dále na pražské Německé univerzitě a na Svobodné ukrajinské univerzitě v Praze. Studoval i Státní archivní školu v Praze. V roce 1929 byl promován doktorem filozofie. Působil jako kněz v pražské arcidiecézi a přednášel v Obořišti filozofii a teologii dějin. Své příspěvky publikoval v řadě časopisů - v Hlídce, Životu, Filosofické revue, Akordu, Na hlubinu, Výhledech, Časopisu katolického duchovenstva aj. V letech 1927-1948 vydal více než dvacítku knih, mezi nimi spisy teologické, filozofické, hagiografické a historické. Např: "K svobodě bádání: analysa spisu filosofa Brentana" (1932), "K přesnosti myšlení: doslov k práci filosofa Brentana" (1934), "Theologie dějin" (1940), "Kritické studium" (1947), "Svatý Josef Nazaretský" (1948), "Byl svatý Václav ženat?" (1947) aj. Nově přeložil a poznámkami upravil "Apokalypsu - Zjevení svatého Jana". Publikoval pod jmény: Zbyněk Abeceda, Ezechiel Rahha Dismaëli, Kristián Michna, Václav Ramek, Ehor Rehek, P. Konstantin či O. Konstantin. Dlouholetá přátelství jej pojila s významnými osobnostmi našeho kulturního a vědeckého života - Josefem Vašicou, Jakubem Demlem, Timotheem Vodičkou a dalšími. Zasloužil se o vznik katolického rozhlasového vysílání v Československu. Zastává post generálního církevního censora pro věci katolického vysílání. Relace skončila v roce 1941 a po válce se Miklík neúspěšně snažil vysílání obnovit..V r. 1948 odešel do exilu. Jeho cesta vedla přes Německo, Francii a Španělsko do Brazílie.

V Holešově bydlel:  Žopy 54

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Machek Vít - Josef Konstantin Miklík CSsR (1895-1966): Život a dílo - diplomová práce UK Praha, 2017.