BARTOŠÍKOVÁ Jarmila

  • Narozen:19. 11. 1954 Brno
  • Obor:Věda

PhDr., archivářka a historička, absolventka FF univerzity Brno, obor archivnictví – historie. V letech 1993–1999 působila jako ředitelka SOkA, který původně sídlil v Holešově, od r. 1997 pak v nové budově v Kroměříži. Zabývala se odbornou archivní činností, pořádáním a inventarizací větších archivních fondů, se zaměřením na okresní soudy Holešov, Bystřice p.H., Kroměříž. Redaktorka a přispěvatelka archivních ročenek a sborníků. Publikuje v odborných časopisech.

Publikace: „Státní okresní archiv Kroměříž 1947–2007“ (2007), „Historie a současnost podnikání na Kroměřížsku a Holešovsku“ (2010)

                  

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

BARTOŠÍKOVÁ, Jarmila, OLŠINA, Miroslav a ZEZULOVÁ, Jitka. Státní okresní archiv Kroměříž 1947–2007. Kroměříž: MZA Brno – SOkA Kroměříž, 2007.