MUSILOVÁ Květoslava

  • Narozen:31. 10. 1952
  • Obor:Kultura

PhDr. Dr., žije v Holešově. Absolventka Filozofické fakulty v Olomouci - obor čeština-ruština (1976), titul PhDr. (1982) Katedra bohemistiky a slavistiky FF UP v Olomouci - čeština, titul Dr. (1996) Katedra bohemistiky a slavistiky FF UP Olomouc, obor - konkrétní jazyky, název disertační práce: "Takzvané přací věty v češtině, jejich formální a funkční popis". Od r. 1976 dosud, členka Katedry českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci, se zaměřením na současný český jazyk (syntax, teorie textu), slovenštinu pro české studenty (komparace s češtinou) a češtinu pro cizince. Vedoucí jazykové sekce na Katedře českého jazyka a literatury, posuzovatelka grantů Fondu rozvoje vysokých škol v oblasti vzdělávání učitelů, vedoucí diplomových a závěrečných prací. Zapojena do rezortních a grantových úkolů, přednáší na Letní škole slovanských jazyků, spolupořadatelka celostátních seminářů. Bohatá publikační činnost.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.