NEVÍDAL Jan Ondřej

  • Narozen:1709 Holešov
  • Úmrtí:15. 8. 1773 Hulín
  • Obor:Umění

Též Jan Ondřej Antonín Nevídal či Johann Anrdeas Anton Newidal. Moravský pozdně barokní malíř oltářních obrazů a portrétů. Podle nepotvrzené tradice žák J. J. Etgense, své vzdělání si doplnil na malířské akademii ve Vídni (1733-1735). Jako jeho nejlepší dílo je uváděno oltářní plátno "Nanebevzetí Panny Marie", které vytvořil pro hulínské náboženské "Bratrstvo Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava" kolem roku 1771.

Tvorba: klášter augustiniánů-eremitů na Starém Brně (podobizna preláta Matthäuse Pertschera) ;  kostel sv. Tomáše v Brně (Nejsvětější Trojice) ;  farní kostel Drnovice (Anděl Strážce) ;  farní kostel Štípa (Sv. Jan Nepomucký zpovídá českou královnu Žofii) ;  farní kostel Hulín (Nanebevzetí Panny Marie, Sv. Jan Nepomucký) ;  hřbitovní kostel Tovačov.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Akademia Praha, 2006.

Hulín. Město na křižovatkách.Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014.