NOVOSAD Josef

  • Narozen:30. 10. 1932 Podhradní Lhota
  • Úmrtí:24. 10. 2015 Nový Jičín
  • Obor:Kultura

PhDr., Po maturitě na gymnáziu v Přerově působil jako učitel na ZŠ ve Valašské Bystřici, Horním Újezdě a Všetulích. Dálkově vystudoval Pedagogickou fakultu v Olomouci, obor čeština a němčina. Toto zaměření si externě rozšířil o španělštinu a ruštinu na Masarykově univerzitě v Brně, kde také v roce 1981 získal doktorát z filozofie. V letech 1964-1973 působil jako pedagog ve Studijním středisku Univerzity 17. listopadu v Holešově. Podílel se na zpracování učebních textů a učebnic, např. "Čeština pro cizince" (1974). Po zrušení střediska vyučoval ve Vizovicích, Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Poslední desetiletí pedagogické činnosti patřilo Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově, kde vyučoval češtinu, ruštinu, němčinu a dějepis. Ve své rodné obci pracoval jako knihovník, v letech 1972-2010 byl kronikářem obce. Autor vlastivědných článků a přednášek. Přispíval do Zpravodaje města Holešova, Holešovska, Archivního sborníku Kroměřiž atd.  V roce 1986 publikoval "Nářečí Podhradní Lhoty a Rajnochovic" (in: Studie Muzea Kroměřížska). Zemřel v nemocnici v Novém Jičíně, pohřben je v Rajnochovicích.

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Svátek, J.: PhDr. Josef Novosad šedesátiletý. Týdeník Kroměřížska, 29.10.1992.

Kolbinger Dalibor: Za PhDr. Josefem Novosadem z Podhradní Lhoty (in: Archeologie Moravy a Slezska, Hulín, 2015).