OČADLÍK Mirko

Čestný občan

  • Narozen:1. 3. 1904 Holešov
  • Úmrtí:26. 6. 1964 Praha
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1964

Univ. prof., PhDr., Dr.Sc., studoval na holešovském gymnáziu, hudbu soukromě ve Vídni. Gymnaziální studia dokončil na smíchovském gymnáziu v Praze. Studoval práva na Karlově univerzitě a byl posluchačem Šaldy, Ot. Fischera a V. Tilleho na filozofické fakultě. Hudební vědu studoval u Zd. Nejedlého a historii u Pekaře, Šusty a Šimka. Ve studiu hudby pokračoval u Alberta Pozděny a dirigenta Ferdinanda Löwa (kompozice), u Fr. Klímy (klavír), J.B. Foerstra (hudební teorie). Titul PhDr. získal v roce 1946. Disertační práce - kniha o Libuši. Doktorát historických věd obhájil v roce 1956. 22 let ve službách Čs. rozhlasu (1928-1950), jako programový ředitel Pražského rozhlasu (1945-1950). Organizační činnost ve Spolku pro moderní hudbu, člen výboru SBS od roku 1924, člen poradního sboru MBS od roku 1952. Přednášel dějiny hudby na AMU (1948), roku 1952 jmenován profesorem a pověřen vedením katedry hudební vědy na fakultě filos.-hist. Karlovy univerzity (1952-1959). Děkan filos.-historické fakulty UK (1954-1958), ředitel Ústavu pro dějiny hudby. Člen řady vědeckých ústavů. Oceněn řadou vyznamenání. Založil a řídil periodikum Miscellanea musicologi (od r. 1956). Překlady písní (asi 200). Autor stovek novinových článků, desítek knih a literárně kritických prací týkajících se hudby, od hudby renesanční a barokní až po hudbu nejnovější. Propagoval díla předních osobností soudobé světové a české hudby jako Igora Stravinského, Sergeje Prokofjeva, Arnolda Schönberga, Albana Berga a jiných. Jeho "Svět orchestru: průvodce českou orchestrální tvorbou" (1. vyd. v roce 1942) se stal velmi populárním. Nejvíce práce vykonal ve smetanovském bádání, stal se největším znalcem hudebního díla Bedřicha Smetany. Zabýval se spolu s prof. Zdeňkem Nejedlým a Otakarem Ostrčilem vydáváním kompletního Smetanova díla a dalších smetanovských památek a publikací. Spolu s klavíristkou Věrou Řepkovou se stal iniciátorem první kompletní nahrávky klavírních skladeb Bedřicha Smetany na gramofonové desky v roce 1961. Velká činnost přednášková, především v rozhlase. Organizátor a libretista výstav. Vřelý vztah k Holešovu. Jeho zásluhou v roce 1959 v Holešově odhalen pomník F.X. Richtera. Městu Holešovu odkázal část své velké knihovny, ta je umístěna v Městské knihovně Holešov. V roce 1964 uděleno Čestné občanství města Holešova. V roce 1974 byla na jeho rodném domě v Holešově odhalena pamětní deska. Je pohřben na Vyšehradě. Jeho manželkou byla známá propagátorka operní hudby Anna Hostomská-Očadlíková.

Bibliografie: B. Smetana: Edice Libret: Hubička (1942, 1951), Čertova stěna (1946), Prodaná nevěsta (1951), Dvě vdovy (1962). Klavírní dílo I., II., III. Rozbory Smetanových děl: Čertova stěna, 1937.; Dalibor, 1938; Tajemství, Prodaná nevěsta, 1951; Braniboři v Čechách, 1953.; Smetanovská diskografie (1939); Libuše (Vznik, 1939, 1949).; Ženy v životě B. Smetany, 1941. Svět orchestru I. 1942, 1956. Svět orchestru II. 1946, 1953, 1963. Nová hudba. 1939. Život a dílo Zdeňka Fibicha. Praha: Práce, 1950. Žena v české hudbě. Praha: Novina, 1940.

V Holešově bydlel: ?

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.