OLŠINA Miroslav

  • Narozen:3. 4. 1949 Kroměříž
  • Obor:Kultura

Archivář. V roce 1967 maturoval na holešovském gymnáziu. Dálkově studoval v letech 1971 - 1973 archivnictví na FF UK v Praze. Od dubna 1971 do srpna 2011 pracoval jako archivář ve Státním okresním archivu v Kroměříži, v letech 1999-2011 jako jeho ředitel. Člen komise památkové péče a letopisectví, jeden ze zakládajících členů společnosti Castellum a obnoveného Vlastivědného kroužku holešov.

Zájmové oblasti: - regionální historie, zejména Holešov a okolí (velká sbírka historických fotografií);  II. světová válka, dějiny protektorátu, domácí a zahraniční odboj;   I. světová válka - čsl. legionáři

Publikační činnost: "100 let požárního sboru v Rymicích" (Olšina M., Pospíšil J.; Rymice, 1989);  "RYMICE 1353 - 2003" (Pospíšil J., Bělíková V., Olšina M.; Rymice, 2003);  "Českoslovenští legionáři okresu Kroměříž 1914-1920" (Olšina M., Kroměříž, 2002);  "Historie a současnost podnikání na Kroměřížsku a Holešovsku" (Bartošíková J., Zezulová J., Olšina M.; Městské knihy s.r.o. Žehušice, 2010);  "Proměny holešovského náměstí - i domy mají své příběhy" (Olšina M., Holešov, 2013);  "Holešovské ulice jak je známe i neznáme" (Olšina M., Holešov, 2015).

Odborná archivní činnost - pořádání a inventarizace velkých archivních fondů - okresní soudy Holešov a jiné. Příspěvky z regionální historie v Archivních sbornících SOkA Kroměříž (odpovědný redaktor), Holešovsku, Heroldu a v publikacích Knihovničky Holešovska. Studie o spisové službě ve Sborníku Národního archuvu Paginae Historiae 2012.

 Scénáře a instalace výstav k 650. výročí obce Všetul (2008), k oslavám výročí skladatele F. X. Richtra (2009).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.