ONDRÁČEK Jaromír

  • Narozen:30. 4. 1931 Dolní Kounice
  • Úmrtí:1. 3. 2003 Brno
  • Obor:Kultura

PhDr. CS., český archeolog. Zabýval se koncem doby kamenné a počátkem doby bronzové. Spolu s L. Šebelou publikoval katalog archeologických nálezů na Holešovsku - "Pohřebiště nitranské skupiny v Holešově" (in: Studie Muzea Kroměřížska, 1985).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.