OTÁHAL Jan

  • Narozen:10. 8. 1914
  • Úmrtí:23. 5. 2005
  • Obor:Kultura

Středoškolský profesor. Studoval na univerzitě v Olomouci a Praze, kde byl r. 1956 prohlášen promovaným filologem. Příslušník Sokola, cvičitel a náčelník. Aktivní ve vlastivědné oblasti regionu, člen Vlastivědného kroužku v Holešově. Zpracoval trasu městského památkového okruhu, vyznačil ji v terénu a doplnil informačními tabulemi. Činný v publicistice, člen městské letopisecké a městské názvoslovné komise, člen redakční rady Zpravodaje města Holešova. Podílel se na regionálních publikacích "Památky Holešova" a "Rozptýlené památky na Holešovsku".

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.