PÁLKA Petr

  • Narozen:8. 10. 1971 Kroměříž
  • Obor:Kultura

Mgr., absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor filozofie a historie. Zabývá se historií Holešova, především židovskou problematikou. Z jeho ediční činnosti: editor sborníků z konferencí Židé a Morava - v těchto sbornících jsou cenné údaje i k dějinám holešovských Židů. Články k Holešovu: "O holešovských Židech a zlém Rottálovi" (In: Zvuk: časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín, 1999), "O hrobech, o duši a o holešovských Židech na počátku 18. století" (In: Zvuk: časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín, 1997), "Postavení holešovských Židů v polovině 17. století a Rottalovo Židovské privilegium" (In: Židé a Morava: sborník příspěvků přednesených na konferenci konané 11. listopadu 1998 v Kroměříži. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1999), "Krátký životní příběh sionisty Julia Kulky" (In: Židé a Morava: sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 12. listopadu 2003. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2004). Přednášková činnost: "Holešovští Židé v 16. a 17. století" (Holešov, 2001), "O stanovách židovských obcí v Kroměříži a Holešově" (Holešov, 2002), "O pohnutém životě sionisty Julia Kulky" (Holešov, 2003), "Židovsko-křesťanské vztahy v Holešově na konci 19. století" (Holešov, 2002).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.