PEŠKOVÁ Eva

  • Narozen:18. 10. 1945
  • Obor:Kultura

Pracovala v Městské knihovně v Holešově na regionálním úseku. Dlouholetá členka vlastivědného kroužku. Napomáhala studentům při sestavování diplomových a seminárních prací s regionální tematikou. Zpracovala mimo jiné soupis vzácných náhrobků a hrobů na holešovském hřbitově pro vlastivědný kroužek, dále výstavy o historii města a osobnostech v Městské knihovně v Holešově. Byla nápomocna kronikářům města a obcí při zpracování materiálů pro zápisy apod. Sestavila také bibliografie k různým regionálním výročím, publikuje v regionálním tisku.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.