PETŘÍKOVÁ Jarmila

  • Narozen:13. 5. 1944 Zlín
  • Obor:Kultura

PhDr. Ph.D, rozená Gogelová, pochází z Holešova, kde maturovala na gymnáziu. 1967 - diplom USL Praha, překladatelství a tlumočnictví (francouzský a německý jazyk), 1988 - diplom UP Olomouc, rigorózní zkouška - obor moderní filologie, udělení titulu PhDr., 1999 - diplom UP Olomouc, státní doktorská zkouška - obor románské jazyky, udělení titulu PhD. Od r. 1987 odborná asistentka Katedry romanistiky FF UP v Olomouci. Zaměření: lingvistika (morfologie), translatologie (překlad soudní, překlad odborných textů), odborný francouzský jazyk (komerční terminologie), česko-francouzské a československo-francouzské vztahy (zejména 19. století a začátek 20. století). Zahraniční stáže: Francie, Belgie, účast na celostátních a mezinárodních konferencích, seminářích a kolokviích. Členka Oborové rady doktorandského studia, Zkušební jazykové komise, Asociace vysokoškolských učitelů francouzského jazyka, Gallica, soudní tlumočník a překladatel u Krajského soudu v Ostravě. Rozsáhlá publikační činnost, autorka skript a slovníků, odborných studií a článků.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.