BLOKŠA Jan

  • Narozen:17. 6. 1861 Frenštát pod Radhoštěm
  • Úmrtí:30. 6. 1923 Olomouc
  • Obor:Kultura

Duchovní, dantista, spisovatel, překladatel, Syn tkalce Josefa Blokši a jeho manželky Rosalie, roz. Rohanové. Ve Frenštátě absolvoval národní školu, upozornil na sebe výrazným jazykovým nadáním. Vystudoval gymnázium v Přerově a teologii v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1885. Od 1. srpna 1885 se stal kooperátorem v Kostelci u Holešova. Onemocněl plicní tuberkulózou a 18. října 1886 farnost opouští. Ujali se ho hraběnka Clam-Martinicová a její bratr hrabě Siegfried Salm. Nabídli mu místo zámeckého kaplana na Salmově zámku Innernsteinu v Horních Rakousích. Alpské podnebí mu svědčilo, choroba ustoupila a mohl se věnovat dantovskému bádání, s nímž začal už za studií. O dovolených se Blokša dostal i do vysněné Itálie, kde putoval po stopách Danteho a Michelangela. Po čtyřech letech se vrací na Moravu a přijímá místo profesora češtiny na Vyšším lesnickém učilišti v Sovinci. Roku 1896 se vrací k duchovní správě, působí na farách v Olbramovicích, Rudě nad Moravou, Olomouci a Majetíně. Zhoršení zdravotního stavu zapříčinilo jeho odchod na trvalý odpočinek. Až do své smrti žil v Olomouci v domě manželů Nedomových, kteří o něj pečovali. Svou bohatou knihovnu rozdal různým spolkům a korporacím, dantovskou literaturu daroval Matici Cyrilometodějské v Olomouci.

Blokšova láska k Dantovi přetrvala celý život. Napsal dílo „Dante Alighieri, jeho doba, život a spisy: studie historické a literární“. Rukopis dal k posouzení Jaroslavu Vrchlickému. Tomu se Blokšova práce velmi líbila a vymohl podporu 300 zl. od České Akademie věd a umění, takže kniha mohla být roku 1892 v Brně vydána. V roce 1899 vydalo knihkupectví Prokopa Zapletala v Hranicích „Výklad Božské komedie Danta Alighieriho: se zvláštním zřetelem na Aristotela a sv. Tomáše Akvinského. 1, Peklo“. Dílo bylo velmi kladně hodnoceno kritikou domácí i zahraniční. Svazek „Očistec“ vydal roku 1900, s podporou 250 zl. od České Akademie, Blokša vlastním nákladem. K vydání připraveného třetího dílu „Nebe“ již nedošlo. Všech těchto prací si velmi vážil Jaroslav Vrchlický, překladatel Dantovy Božské komedie. Korespondenci obou znalců Danta vydala r. 1940 Národní knihovna pod názvem „Dopisy Jaroslav Vrchlického s P. Janem Blokšou: s podobiznou Danta Alighieriho a obou dopisovatelů a s faksimile rukopisů“.

P. Blokša překládal díla z italštiny, němčiny, francouzštiny a polštiny. Přispíval články do Hlasu, Vlasti, Našeho věku, Časopisu Matice moravské, Časopisu katolického duchovenstva aj. Napsal i několik náboženských knih: „Eucharistická křížová cesta“ (Olomouc, 1895), „Vademecum pro české kněze klanějící se nejsvětější Svátosti Oltářní“ (Kroměříž, 1898) atd.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Marcela Husová. Biografický slovník. BLOKŠA Jan 17. 6. 1861-30. 6 .1923 – Personal. [online]. [cit. 21. 07. 2020]. Dostupné z: http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/BLOK%C5%A0A_Jan_17.6.1861-30.6.1923