PLECHÁČOVÁ - MUCALÍKOVÁ Ludmila

Čestný občan

  • Narozen:11. 1. 1910 Holešov
  • Úmrtí:16. 10. 2004
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1994

Původním povoláním úřednice. Život strávila v Holešově. Do nacistické okupace a zrušení Sokola byla jeho aktivní členkou a funkcionářkou. 1932-38 náčelnicí Sokola Holešov, od r. 1933 III. okresní župy. V době protektorátu (od 1940) působila v ilegalitě a organizovala pomocné sokolské akce jako pomoc vězněným spoluobčanům a jejich rodinám a rozšiřování vlasteneckých myšlenek. Za tuto činnost byla koncem války gestapem zatčena a vězněna. Po osvobození v r. 1945 do r. 1948 aktivní členka Sokola a členka republikového náčelnictva. Věnovala se i sportovnímu oddílu házené jako první rozhodčí - žena - tohoto sportu v republice. Činnost v Sokole přerušena komunistickým zákazem, aktivně pokračovala od r. 1990, především v oblasti rehabilitace a restituce sokolského majetku. V r. 1959 jedna ze zakladatelů Vlastivědného kroužku v Holešově, původně se věnovala organizování činnosti. Publikační činnost: In: "Památky Holešova" (1984): "Dějiny středověké tvrze - zámku v Holešově do roku 1650" a "Raně barokní zámek v Holešově", články v regionálním tisku (ZMH a Holešovsko) - např. "Historie pomníku v holešovském parku, postaveného roku 1905 na památku válečných obětí napoleonských válek z let 1808-1815" (1992), "Jiří Třanovský a jeho působení na Moravě" (1993). Zpracovala popis ulic a významných domů. "Výpisy ze zápisů v purkrechtních knihách města Holešova". V r. 1998 vydává Úzká rada Jednoty bratrské v ediční řadě Testis Temporum "Nejstarší dům v Holešově pamětník historie města, kraje i Moravy (Z historie Jednoty bratrské na Moravě)" Práce je věnována domu č. 180. L. Plecháčová-Mucalíková se věnuje dějinám Jednoty bratrské na Moravě a stává se členkou místního sboru Jednoty bratrské.

V r. 1995 udělilo město Holešov L. Plecháčové-Mucalíkové čestné občanství, v r. 2000 u příležitosti životního jubilea Pamětní list udělený městskou radou.

V Holešově bydlela:  Partyzánská ulice

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.