POLÁŠKOVÁ Lenka

  • Narozen:22.08.1978
  • Obor:Kultura

Vystudovala Konzervatoř P.J. Vejvanovského v Kroměříži a v roce 2003 ukončila studium na Ostravské univerzitě obor sbormistrovství. Od roku 1998 působila jako korepetitorka sboru Moravské děti, od roku 2003 jako sbormistr. V roce 2000 založila smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín, který vede doposud. Pedagogicky působí na ZUŠ v Hulíně a na Konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci - hudebníci - výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

Moravské děti: Holešovský dětský sbor: úspěšná tři desetiletí: Moravian children: 1974-2004: sborník k 30. výročí založení sboru. Holešov: SVČ Duha, 2004.