POSPÍŠIL Arnošt

  • Narozen:11. 9. 1933 Žákovice
  • Úmrtí:12. 02. 2021 Holešov
  • Obor:Kultura

Mlynář. Pocházel ze starobylého mlynářského rodu. Obecnou školu vychodil v Žákovicích, měšťanskou v Dřevohosticích a Soběchlebích. Ve Frenštátě pod Radhoštěm navštěvoval tříletou mlynářskou školu - s praxí ve mlýně, strojních, stolařských a elektrotechnických dílnách - ukončenou závěrečnými teoretickými a praktickými zkouškami ve mlýně v Uherském Ostrohu. Výuční list v oboru "mlynář" získal 30. 6. 1951, Při zaměstnání se vyučil strojním zámečníkem (1964), absolvoval průmyslovou školu strojní v Kroměříži (1965) a v institutu Ministerstva průmyslu sedmi-semestrové studium průmyslové energetiky (1970, energetik-specialista).

Mlynářskou profesi postupně vykonával na mlýnech v Žákovicích, Postoupkách-Miňůvce a Holešově do roku 1961. Po ukončení provozu mlýna pracoval v teplárně n. p. TON Holešov. V letech 1972 - 1991 byl zaměstnán u podniku Benzina jako investorský dozor na přípravu a realizaci plynovodů, přečerpávacích stanic ropovodů a velkoskladů ropných produktů.

V roce 1991 se vrátil zpět na žákovický mlýn. Postupně opravil budovu i strojní zařízení a uvedl mlýn znovu do provozu. Živnostenský list pana Pospíšila byl vystaven na předmět podnikání: výroba mlýnská, těstárenská, pekárenská a obchodní činnost v oblasti mlýnských výrobků. Mlynář Arnošt Pospíšil ukončil mletí v žákovickém mlýně v roce 1997 ze zdravotních důvodů. 

Autor publikací: "Žákovice: kapitoly z historie" (Žákovice: Obecní úřad, 1995), "Žákovice: kapitoly z historie i současnosti: obce a okolí; II." (Žákovice; Obecní úřad, 2002), "Mlýny a mlynáři ve staletích: na povodí vodních toků Moštěnky, Juhyně, Bystřičky, Rusavy, Mojeny, Dřevnice" (2003, 2004), "Vodní mlýny při toku řeky Rusavy" (Holešov, 2018), "Z historie osady Símře, násilně vystěhované v roku 1952" (V Soběchlebích: Obecní úřad, 2004), "Z historie mlýna žákovického a jeho obyvatel: 1446 - 2012" (Holešov, 2013).

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.