BÖHM Jaroslav

  • Narozen:8. 3. 1901 Holešov
  • Úmrtí:6. 12. 1962
  • Obor:Kultura

PhDr., DrSc., středoškolská studia absolvoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Na Karlově univerzitě studoval prehistorickou archeologii u profesorů Lubora Niederle a Albína Stockého. Krátce působil v pravěkém oddělení Národního muzea v Praze odkud přešel do Státního archeologického ústavu v Praze, kde se stal r. 1939 ředitelem. Habilitační práci „Základy hallstattské periody v Čechách“ předložil v roce 1938, docentem jmenován v roce 1946. Přednášel na univerzitách v Praze a Olomouci. Výzkum pohřebiště z doby římské v Třebechovicích, slovanského hradiště Libušín, keltského opevněného sídliště, oppida Staré Hradisko u Prostějova. V počátcích své vědecké práce se soustředil na území východního Slovenska a Podkarpatské Rusi (v oblasti Bukových hor a Mukačeva). Vědecká publikační činnost obsahuje na 200 titulů z nejrůznějších úseků pravěku a časné doby dějinné. V roce 1941 vydal knihu „Kronika objeveného věku“, další práce: „Naše nejstarší města“ (1946), studie „K dnešnímu stavu otázky a původu a vzniku Slovanů“ (1947). Podílel se na modernizaci Archeologického ústavu, založil periodikum „Monumenta Archeologica“, v roce 1952 stál u zrodu Československé akademie věd. Člen řady zahraničních ústavů, např. v Budapešti, Berlíně, Frankfurtu n. M., v Londýně. V roce 1962 zvolen v Římě prezidentem Mezinárodní unie prehistorických a protohistorických věd. Položil základy organizaci vědecké archeologické práce u nás.

V Holešově bydlel:  Plačkov č. p. 552

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.