PUMPRLA Stanislav

  • Narozen:25. 5. 1925 Prusinovice
  • Úmrtí:13. 8. 1996 Kroměříž
  • Obor:Kultura

Vlastivědný pracovník, archivář, v letech 1971 - 1985 vedoucí okresního archivu, který sídlil na zámku v Holešově. Své znalosti z historie a vlastivědy zúročil v řadě přednášek, článků a publikací vlastivědného a osvětového charakteru. Dlouholetý člen redakční rady Zpravodaje města Holešova, iniciátor vydávání výročních zpráv jihomoravských okresních archivů. Působil na národním výboru v Prusinovicích a psal kroniku obce. Založil v obci tradici národopisných zvyků a slavností.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.