PAVLÍČEK František

  • Narozen:20. 11. 1923 Lukov
  • Úmrtí:29. 9. 2004
  • Obor:Umění

PhDr., dramatik, spisovatel, scénárista, ředitel divadla, pracovník Československého rozhlasu, čestný občan Lukova, nositel státního vyznamenání Medaile za zásluhy. Maturoval na holešovském reálném gymnáziu (1943). Do konce války pracoval jako lesní dělník. Od r. 1945 studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity slovanské literatury a estetiku, doktorát (1952) získal prací "Simeon J. Macháček - Život a dílo". Od r. 1947 působil jako dramaturg rozhlasu v Českých Budějovicích. V r. 1952 odešel do pražského rozhlasu. Poté pracoval na Barrandově, stál u zrodu tvůrčí skupiny pro děti a mládež (film). V letech 1959-61 tajemníkem Svazu čs. divadelních a filmových umělců. S jeho jménem je spojena výrazná éra Divadla na Vinohradech, v jehož čele stál od r. 1965. V r. 1970 musel z divadla z politických důvodů odejít. Po podepsání Charty 77 zatčen a v r. 1978 odsouzen na 17 měsíců, podmíněně na 3 roky. Pracoval jako skladník a publikoval v samizdatu, v exilových časopisech. Po 17.11.1989 jmenován ústředním ředitelem Čs. rozhlasu (1990-91). 18.10.2002 obdržel čestné občanství obce Lukov a 28.10.2002 převzal státní vyznamenání Medaili za zásluhy. Tvorba představuje více než stovku titulů, obsahuje rozhlasové, filmové a televizní scénáře, divadelní hry i dramatizace děl jiných autorů. Prozaickou tvorbu zastupuje kniha vzpomínek na rodný Lukov "Konec patriarchátu: stránky z mé lukovské kroniky" (1987), oficiálně vydaná v r. 1992. V posledním období se na české jeviště vrátila jeho dramata a pohádky, rozhlasová inscenace hry "Rytíř don Quijote" zvítězila v kategorii děl pro děti na festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia 1992. Publikoval v listech Čs. rozhlas, Divadlo, Divadelní noviny, Rudé právo, Čs. televize, Plamen, Zlatý máj, Čs. loutkář, Literární noviny, Listy aj. Bibliografie: Loutkové hry. Divadelní hry: Černá vlajka (1958), Kníže Bruncvík (1958), Čtyřlístek (1959), Labyrint srdce (1959-60), Zápas s andělem (1961), Po staru se krást nedá anebo Raubíř a jeho dítě... (1965-66), Nanebevstoupení Saška Krista. Dramatická variace na Isaaca Babela (1967-68), Život skladatele Foltýna anebo Posedlost (1969), Zpráva o pohřbívání v Čechách (1979), Chvála prostopášnosti (1979). Scénáře k filmům: Labyrint srdce (1961), Horoucí srdce (1962), Markéta Lazarová (1965), Tři oříšky pro Popelku (1973). Televizní hry: Konec léta (1968), Ohnice (1969), Sokratova smrt (1969), Babička a další. Rozhlasové hry: Trosečník (1944), Pás cudnosti (1945), Ahasver (1947) a další.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.