PECK Eduard

  • Narozen:10. 10. 1857 Vrahovice u Prostějova
  • Úmrtí:23. 1. 1931 Praha-Bubeneč
  • Obor:Kultura

Řídící učitel, archeolog, numismatik, botanik, sběratel lidových pohádek, vlastivědný pracovník. Přispíval do Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci. Dětství prožil ve Štípě a ve Zlíně, studoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, učitelský ústav absolvoval v Brně. Za učitelského působení v Holešově (1888-1893) zpracovával a v Domaželicích u Dřevohostic dokončil své nejcennější dílo "Lid na Vizovicku". V Holešově uspořádal již v roce 1889 výstavku starožitností. Ve vesnicích na Holešovsku prováděl archeologické výzkumy. Po usilovném studiu pramenů vydal roku 1892 u Lamberta Klabusaye v Holešově "Okresní hejtmanství holešovské", popisující soudní okresy Holešov, Vizovice, a Bystřice pod Hostýnem. Prostudoval a uchoval písemnou pozůstalost bratrského kazatele Mikuláše Drabíka. Sborník "Upomínka na národopisnou a průmyslovou výstavu v Holešově roku 1893" obsahuje Peckovy závažné studie o lidovém kroji a jiných tématech. Po jeho smrti byly vydány rukopisy "Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřazenými" a "Valašské národní pohádky z Vizovic".

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři. Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2007

Holešovsko, 6/1972,