PERŮTKA Jan

  • Narozen:23. 10. 1964 Přílepy
  • Obor:Umění

Umělecký knihař, zabývá se uměleckou knižní vazbou v malém nákladu i restaurováním vzácných tisků. Nejstarší exponát pocházel ze 16. století. Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a v Brně. Za vazbu knihy Adolfa Borna "Kniha zvířat" získal v roce 1998 na soutěžní přehlídce českých knihařů Trienále 1. cenu v kategorii "zvláštních knižních forem". Knihy váže do kůže i pergamenu, kromě vepřovic a kozinky používá i rejnočí či žraločí kůže.